Vi är inte färdigutbildade jurister. Vi är inte experter på något område. Vi kommer svara på din fråga efter bästa förmåga men vi kan aldrig garantera att vi kommer kunna lösa ditt problem eller att det återkoppling du får överhuvudtaget är till. någon hjälp för dig. Vi rekommendera dig att kontakta så många som möjligt, för att få en så nyanserad bild av rättsläget som möjligt.